Nieuwe opleiding ‘leiderschap in een circulaire en inclusieve organisatie’

De huidige economie, waarin sociaal en circulair ondernemen meer en meer de norm is, vereist ander leiderschap. Leiderschap dat meer oog heeft voor duurzaamheid en de maatschappij en uiteraard rendement blijft opleveren voor klanten, organisaties en medewerkers. Reden voor Berenschot en social enterprise The Colour Kitchen om een leergang te ontwikkelen voor leiderschap in een circulaire en inclusieve organisatie.

Met de leergang ‘Leiderschap in een circulaire en inclusieve organisatie’ beogen Berenschot en The Colour Kitchen leidinggevenden, directies en CSR- en change-managers stappen te laten zetten in leiderschap. Doel is hen in staat te stellen hun ambities op het vlak van circulaire bedrijfsvoering (planet) en inclusief werkgeverschap (people) te vertalen in acties en zo een bijdrage te leveren aan actuele maatschappelijke en ecologische vraagstukken, en tegelijkertijd goede bedrijfsresultaten te realiseren (profit).

Voor de opleiding, die 5,5 dag duurt, bundelen Berenschot en The Colour Kitchen hun gezamenlijke ervaring en expertise. Alle leergangdagen worden georganiseerd op circulair en inclusie-verantwoorde locaties: deels op locatie van de Berenschot Academy, een dag op een locatie in de natuur en met praktijkdagen en werkbezoeken op locatie van The Colour Kitchen.