The Colour Kitchen biedt een lange termijn oplossing

UWV WERKbedrijf in Hilversum werkt al zes jaar succesvol samen met The Colour Kitchen.  Verschillende mensen zijn met een diploma voor horecaprofessional op zak aan de slag bij een van de restaurants van The Colour Kitchen of elders bij een andere horecagelegenheid. Een waardevolle samenwerking waarbij er voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer perspectief wordt geboden. Niet alleen op korte termijn maar juist ook voor de lange termijn. We spraken met Robby Claver, adviseur werkgeversdienstverlening bij UWV WERKbedrijf Hilversum en Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek. Dit is een samenwerkingsverband van UWV en alle gemeenten in ’t Gooi.

Arbeidsbemiddeling en re-integratie

UWV divisie WERKbedrijf houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en re-integratie. Dit doen ze onder andere door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ze richten zich op werkzoekenden, vooral op werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen mensen zijn die, door verschillende omstandigheden niet of nauwelijks werkervaring hebben opgedaan of mensen die wel gewerkt hebben maar door bijvoorbeeld ontslag, ziekte, verslaving(en) en/of psychiatrische problematiek uitgevallen zijn.

Daarnaast richt het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek zich op werkgevers die deze werkzoekenden willen aannemen. Deze werkgevers bieden ze ondersteuning bij het vinden van gekwalificeerd personeel. Een uitdaging voor Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek is het zoeken van lange termijn oplossingen voor hun kandidaten. Hoe helpen ze kandidaten voor langere tijd aan passend werk?


UWV WERKbedrijf Hilversum
Robby Claver
Adviseur werkgeversdienstverlening

“De toegevoegde waarde van The Colour Kitchen zit in de combinatie van een opleiding volgen en het opdoen van werkervaring. Mensen zijn beter bemiddelbaar wanneer ze een diploma op zak hebben. Dit maakt dat we graag samenwerken met The Colour Kitchen”


Opleider én werkgever

Robby: “Het liefst begeleiden we mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan voor langere tijd zodat ze een ander perspectief op hun leven krijgen. Het vinden van passend werk voor een langdurige periode is niet altijd even makkelijk. The Colour Kitchen biedt een unieke oplossing omdat ze zowel opleider als werkgever zijn.

Wanneer kandidaten vanuit een uitkeringssituatie starten met een opleiding bij The Colour Kitchen bieden we hen niet alleen een perspectief op een baan maar ook een diploma. Onze ervaring is dat, met een diploma op zak, kandidaten interessanter zijn voor werkgevers en ze beter bemiddelbaar zijn”.

Onderscheidend vermogen zit in de goede begeleiding

Niet alleen de lange termijn oplossing voor kandidaten van UWV biedt veel mogelijkheden en kansen. Ook de goede en professionele begeleiding vanuit The Colour Kitchen maakt dat UWV enthousiast is over de samenwerking.

“Ik ken The Colour Kitchen vanuit mijn vorige baan waar we voor UWV re-integratiediensten inkochten. Toen ik bij het  Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek startte ben ik de samenwerking met hen weer aangegaan. Het contact met The Colour Kitchen loopt altijd goed. We worden regelmatig op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen de programma’s van The Colour Kitchen. Wanneer er weer een nieuwe opleiding start, krijgen mogelijke kandidaten vanuit UWV altijd de mogelijkheid om mee te doen aan een rondleiding zodat er een goed beeld ontstaat van de opleiding en het werk”.

Wanneer een kandidaat start met een opleiding bij The Colour Kitchen krijgt deze een jobcoach toegewezen. Deze coach houdt de vorderingen van de deelnemers in de gaten en begeleidt hen op verschillende vlakken. “The Colour Kitchen is onderscheidend in goede begeleiding. Kandidaten die vanuit UWV instromen bij The Colour Kitchen hebben vaak een ingewikkelde achtergrond. De docenten en jobcoaches bieden professionele begeleiding en kunnen goed omgaan met de verschillende verhalen en achtergronden”, vertelt Robby enthousiast.

Programma op maat

Als aandachtspunt noemt Robby het bieden van voldoende variatie in de opleidingen. “We zouden nog meer kandidaten kunnen doorverwijzen naar The Colour Kitchen als we net wat meer programma’s op maat kunnen leveren. Niet elke kandidaat is geschikt voor een opleiding van een jaar. En het is niet altijd nodig, bijvoorbeeld wanneer een kandidaat al een opleiding tot horecaprofessional heeft afgerond. Door deze verbreding bieden we nog meer mogelijkheden voor kandidaten”.

Een goede tip waar The Colour Kitchen aan werkt. Zo wordt een activerings- en oriëntatieprogramma ontwikkelt voor langdurig werklozen. Deelnemers ervaren vanaf dag 1 een veilige en positieve werksetting. Tegelijkertijd coacht The Colour Kitchen kandidaten op het (her)ontdekken van eigen talenten en interesses. Door kandidaten op maat op te leiden en samen te werken met werkgevers, slaat The Colour Kitchen een brug tussen mensen met onbenut talent en werkgevers met beschikbare arbeidsplaatsen.

Ook samenwerken met The Colour Kitchen?

Graag helpen we meer mensen aan een passende baan. Kunnen wij iets voor jou betekenen? Zie jij kansen voor een mooie samenwerking? Zoek dan contact met een van onze medewerkers via onze website.