The Colour Kitchen is de real deal; leren in een echte werkomgeving

Bij Verbinding Integrale Aanpak (VIA), onderdeel van Volksbond Streetcornerwork (VBSCW), begeleiden hulpverleners jongeren die door een veelvoud aan problematiek niet meer naar school of werk gaan, of dreigen uit te vallen. Het doel is het vergroten van de zelfredzaamheid. Patricia van de Ham werkt als hulpverlener in Amsterdam Zuidoost en verwijst jongeren door naar The Colour Kitchen. Een mooie samenwerking die niet zonder horten of stoten gestart is, maar die nu soepel verloopt. We spraken Patricia over deze leerschool.

Vergroten van zelfredzaamheid

Patricia werkt bij VIA in Amsterdam Zuidoost. Een effectieve aanpak voor jongeren van 17 t/m 32 jaar die door een veelvoud aan problematiek niet meer naar school of werk gaan, of dreigen uit te vallen. De hulpverleners van VIA ondersteunen deze jongeren met hulpvragen. Denk daarbij aan schulden, psychische problemen, huisvesting, niet hebben van een dagbesteding enzovoort.

De VIA-coach onderzoekt met de jongeren wat ze zelf kunnen oplossen of waar ze terecht kunnen voor passende hulp. Patricia: “De bedoeling van de VIA-aanpak is het vergroten van zelfredzaamheid van jongeren. We kijken op een laagdrempelige manier naar kansen en mogelijkheden. We stellen samen doelen op en maken een plan van aanpak”.


VolksBond StreetCornerWork (VBSCW) VIA
Patricia van Ham
Hulpverlener

“The Colour Kitchen is de real deal. De leerplekken zijn de realiteit; je leert in de praktijk hoe je met klanten om moet gaan en hoe je om kan gaan met de druk van het werken in een professionele keuken. Echt een unieke kans voor mensen om te leren”.

 


Goede leerschool

Patricia kwam twee jaar geleden in aanraking met The Colour Kitchen. “Op dat moment begeleide ik een een jongere die ik heel geschikt vond voor de opleiding en het werk bij The Colour Kitchen. We zijn samen naar het intakegesprek gegaan en ze is vol enthousiasme gestart met de opleiding. Helaas liep het proces niet soepel en is ze tussentijds gestopt. Een goede leerschool voor zowel mij als voor The Colour Kitchen. Ik werd pas op de hoogte gesteld van de situatie toen de bom al gebarsten was; de opleidingsmanager wilde niet meer verder met deze jongere. Graag had ik meer tussentijdse evaluaties gehad waardoor ik sneller had kunnen bijspringen. De thuissituatie van dit meisje was niet goed maar dit gaf ze niet tijdig aan. Juist bij VIA komen dit soort problemen aan het licht”.

Gelukkig hebben beide partijen hier van geleerd en heeft er recentelijk weer een jongere meegelopen bij The Colour Kitchen. Er is regelmatig contact en goed overleg over het verloop van de jongere. “Het was even zoeken naar een goede balans in de samenwerking maar dit hebben we gevonden”.

“Wat ik prettig vind aan de samenwerking met The Colour Kitchen is de laagdrempeligheid. Als je samenwerkt met een grote ROC is het minder vanzelfsprekend om contact te houden en korte lijntjes te hebben. Dit is wel zo bij The Colour Kitchen. The Colour Kitchen onderscheidt zich echt in het aanbieden van een praktijkopleiding en begeleiding naar een betaalde baan. Het is de real deal; je leert echt gelijk hoe het is om met klanten om te gaan”.

Expertise inzetten voor betere aansluiting doelgroep

“Vanuit VIA signaleren wij of er geschikte kandidaten zijn voor The Colour Kitchen. We verwijzen hen dan door. Een goede samenwerking maar ik geloof dat we hier wel meer uit kunnen halen. Wij kunnen onze expertise inzetten in de opleiding van The Colour Kitchen. Wij hebben expertise en uitgebreide kennis over de doelgroep jongeren met een lager niveau en met een rugzakje. Ik vraag mij af of The Colour Kitchen de juiste kennis in huis heeft om goed aan te sluiten bij de problematiek van deze doelgroep. Ik denk dat wij nog meer zouden kunnen betekenen zoals begeleiding van deze doelgroep wanneer er bijvoorbeeld problemen in de thuissituatie invloed hebben op de opleiding bij The Colour Kitchen ”.

Ook samenwerken met The Colour Kitchen?

Graag helpen we meer mensen aan een passende baan. Kunnen wij iets voor jou betekenen? Zie jij kansen voor een mooie samenwerking? Zoek dan contact met een van onze medewerkers via onze website.